7 pyçakly bir monitor

Gysga düşündiriş:

“Mole Video Laryngoskop” kliniki lukmanlara glottisiň gurluşyna has gowy göz aýlamak bilen amal wagtynda ýüze çykyp biljek şikes ýetmek mümkinçiligini azaldyp, ilkinji synanyşykda näsaglary üstünlikli kabul etmäge mümkinçilik berýär.

2.0MP doly görnüşli kamerasy bilen “Mole Video Laryngoscope” ýokary çözgütli monitoryň artykmaçlygyna eýe.Şeýle hem, özboluşly duman garşy ukyby (gyzdyrmagyna garaşmagyň zerurlygy ýok) we göçme ergonomiki dizaýny bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Mole Video Laryngoskop” kliniki lukmanlara glottisiň gurluşyna has gowy göz aýlamak bilen amal wagtynda ýüze çykyp biljek şikes ýetmek mümkinçiligini azaldyp, ilkinji synanyşykda näsaglary üstünlikli kabul etmäge mümkinçilik berýär.

2.0MP doly görnüşli kamerasy bilen “Mole Video Laryngoscope” ýokary çözgütli monitoryň artykmaçlygyna eýe.Şeýle hem, özboluşly duman garşy ukyby (gyzdyrmagyna garaşmagyň zerurlygy ýok) we göçme ergonomiki dizaýny bar.

Bir moniter-ýedi pyçakly- (1)
Bir moniter-ýedi pyçak bilen- (3)

Esasy aýratynlyklary

Kliniki artykmaçlyklary
Mole wideo Laryngoskop ergonomiki taýdan, intubasiýa sebäpli bogazyň gurluşyna ýetirilen şikeslerden gaça durmak üçin döredildi.Kliniki lukmanlara trakeal inkubasiýanyň üstünligini we bogaz gurluşynyň optiki görnüşini gowulaşdyrmak.

Dumanlara garşy täsin funksiýa
Dumanlara garşy funksiýa, gyzdyrmazdan işledilende işjeňleşdirilýär.

Ergonomiki
Tutga amatly ergonomiki dizaýna eýedir we mikroblara garşydyr.

Göçme
Lighteňil, esasy enjam 350g-den az.

Amatly
Gaýtadan ulanylýan pyçaklar wodorod peroksid gaz plazmasy ýa-da mikroblara garşy siňdirmek we gaýtadan ulanmak arkaly sterilizasiýa edilip bilner.

Özbaşdak düzülip bilner
“Video Laryngoscope” -a goşulan 7 gaýtadan ulanylýan pyçagyň ululyklary müşderiler tarapyndan zerurlyklaryna laýyk saýlanyp bilner.Elýeterli ululyklar Miller 0 we 1, we Macintosh 1, 2, 3, 4 we 5.

Çydamly
Gaýtadan ulanylýan displeý, doly görnüşli 3 ″ monitor bolup, yzygiderli süpürilmegine we adaty ulanylmagyna garşy durup biler.3 ýyl ömri bilen ýokary kuwwatly litiý batareýasy üçin 200 minut bilen işleýär.

Adaty garnituralar

Çemodany götermek (1x)

Gaýtadan ulanylýan wideo Laryngoskop pyçaklary (3x)

Bir moniter-ýedi pyçak bilen- (4)

  • Öňki:
  • Indiki: