5 pyçakly bir monitor

Gysga düşündiriş:

Mole, ýokary hilli çözgütleri işläp düzmek üçin zerur bolan tejribe, yhlas we tertipli önümçilik proseslerine eýedir we iň soňky açyş çözgütleri görnüşinde size baha berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Mole, ýokary hilli çözgütleri işläp düzmek üçin zerur bolan tejribe, yhlas we tertipli önümçilik proseslerine eýedir we iň soňky açyş çözgütleri görnüşinde size baha berýäris.

Qualityokary hünärli işgärlerimiz, bir gezeklik ýokary hilli lukmançylyk enjamlaryny öndürmek üçin zerur tejribe we nou-hau bar we ösen önümçilik desgalarymyz zerurlyklara görä islegleriňizi kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.

Useke-täk ulanylýan täzeliklere we bize maslahat berýän we önümlerimizi bilelikde ösdürýän saglygy goraýyş işgärleri bilen ýakyn hyzmatdaşlyga güýçli üns bermek yzygiderli kämillige sebäp bolýar.

Bir moniterli-bäş pyçakly- (1)
Bir moniterli-bäş pyçakly- (11)

Spesifikasiýa

Çydamly
Mole, intubasiýa üçin esasy guralyňyz hökmünde döredildi.Amerikada öndürilen ýokary hilli displeý 1 ýyl kepillik bilen üpjün edilýär.Ygtybarly, doly reňkli, palçykdan goraýan, ýalpyldawuk displeý gaýtalanyp arassalanmaga we adaty ulanylyş könelmegine garşy bolup biler.

Göçme
Mole ekrany ýeňil agramly, öz-özüne bagly we batareýa bilen işleýär.Gaýtadan ulanylýan displeý gorag, köpük gabynda gaplanýar.Pyçaklar aýratynlykda gaplanýar, Mole gaty ykjam.

Amatly
Bir gezek ulanylýan pyçaklar, ähli intubasiýaňyz üçin Mole tygşytly ulanmaga mümkinçilik berýär.Her proseduranyň arzan bahasy, ýokary öndürijilikli görüş mümkinçilikleri bilen bilelikde hassany iň gowy ideg etmek üçin iň oňat baha öwürýär.Mole bilen, her bir intubasiýa üçin elýeterli bahadan ýokary öndürijilikli wizuallaşdyrma mümkinçiliklerine eýe bolup, hassalaryň idegini gowulaşdyryp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki: