4 pyçakly bir monitor

Gysga düşündiriş:

Keselhananyň göçme ENT endoskopy ýokary çözgütli anestezi bir gezek ulanylýan we gaýtadan ulanylýan ulularyň semiz näsaglary Wideo Laryngoskop


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Çalt Jikme-jiklikler

Gelip çykan ýeri:Jiangsu, Hytaý
Güýç çeşmesi:Elektrik
Kepillik:1 ýyl
Satuwdan soňky hyzmat:Onlaýn tehniki goldaw
Material:Polat
Ýaramlylyk möhleti:1 ýyl
Hil kepilnamasy:CE, ISO13485, FDA
Gurallaryň klassifikasiýasy:II synp

Görnüşi:Anestezi enjamlary we esbaplary
Görnüşi:Elektron endoskop
Pyçak görnüşi:Ulular, çaga, neonat
Arza:Howa ýollaryny dolandyrmak
Ekrany görkez:3.0 dýuým reňkli ekran
Karar:960 * 480
Piksel:2 million
Duman garşy:Hawa

Gaplamak we eltip bermek

Bölümleri satmak:.Eke element

Lukmançylyk amaly

1. Umumy endotracheal intubasiýa / Dürli howa ýollarynyň intubasiýasy
2. Iki gezek lýumen endobronhial intubasiýa ýerleşişi.
3. Howa ýollaryny dolandyrmak kyn

Bir moniterli-dört pyçakly- (1)
Bir moniterli-dört pyçakly- (2)

Keselhananyň göçme ENT endoskopy ýokary çözgütli anestezi bir gezek ulanylýan we gaýtadan ulanylýan ulularyň semiz näsaglary Wideo Laryngoskop

Bir moniterli-dört pyçakly- (11)
Bir moniterli-dört pyçakly- (3)

Esasy aýratynlyklary

1) highokary takyklygy we doly galyndy öndürmek prosesi, poslamaýan polat armatura, zeper ýetirmek aňsat däl we uzak ömri bar.
2) Enjam import edilýän ýokary kuwwatly litiý batareýasyny kabul edýär we 300 minutdan gowrak dowam edip biler
3) Surata almak, ýazga almak we saklamak ýaly wezipeleri bar we saklanyp we eksport edilip bilner
4) Dumanlylyga garşy goşa funksiýa, gutudan çykyp, saklanyp we eksport edilip bilner
5) Üç dürli laringoskop bölekleri bilen dürli adamlar üçin amatly üç dürli kameraly standart
6) crossapraklar haç ýokançlygynyň öňüni almak üçin bir gezek gaplamak bilen sterilizasiýa edilýär
7) 3 ”reňkli displeýli, ýetişen we ygtybarly doly işleýän elektron shemasy we HD sanly kamera ulgamy, şekili dikeltmek täsiri gowy

Goýmalar

Kliniki lukmançylykda giňden ulanylýar:
A. Anestezi lukmançylyk
B. Gyssagly lukmançylyk
C.ICU amaly
D. Tiz kömek lukmançylyk enjamlary

Satuw hyzmatyndan soň (Bir ýyl kepillik)

1. Almagy tassyklaň
2.Troble atyş
3. Anormal maglumatlar sanawyny dolduryň
4. Yzyna ibermegiň talaplaryny ýerine ýetiriň
5. Önümi yzyna ibermek
6. Wagtynda iberiň we tassyklaň
7. Müşderiniň maglumat sesleniş sanawyny dolduryň


  • Öňki:
  • Indiki: