“RESPIRATORI TRA TRAKT DOLANDYRMAK” ÖNÜMÇILIK ÖNÜMLERI ÜÇIN IAS GOWY KLAS

Intubasiýa master-synpynyň ajaýyp üstünligi

wideo laringoskop - ussatlyk synpy

27-nji awgustda OO Bogomolets milli lukmançylyk uniwersitetinde “Dem alyş ýollaryny dolandyrmak” magistr synpy geçirildi.NMU-nyň anesteziologiýa we intensiw bejeriş bölümi we NMU IPO-nyň hirurgiýa, anesteziologiýa we intensiw terapiýa bölümi Jon Hopkins uniwersitetiniň (ABŞ) goldawy bilen gurnaldy.

Kiýewiň lukmançylyk edaralarynyň anesteziologlary üçin leksiýalar bilen master klas başlamazdan ozal NMU-nyň rektory, hirurgiýa, anesteziologiýa we IPO intensiw terapiýa bölüminiň professory uriuriý Kuçyn (“Dem alyş ýollarynyň patentini üpjün etmegiň hirurgiki usullary anesteziologyň wezipesi ”), NMU-nyň anesteziologiýa we intensiw terapiýa bölüminiň müdiri, professor Serhiý Dubrow (“ Trakeal intubasiýanyň kynçylyklary ”), hirurgiýa, anesteziologiýa we intensiw terapiýa kafedrasynyň dosenti Kateryna Belka (“Kyn howa ýollary. Nädip taýýarlanmaly?”), Jon Hopkins uniwersitetiniň (ABŞ) anesteziologiýa we intensiw terapiýa kafedrasynyň dosenti Oleg Turkot, Waşington uniwersitetiniň, Sent-Luis, Kasia Hampton we 2-nji reanimasiýa we anestezi bölüminiň müdiri, Romodanow neýrohirurgiýa institutynyň uly ylmy işgäri Maksym Pylypenko.

Howa ýollaryny dolandyrmak temasy tükeniksiz we esasanam uruş döwründe möhümdir.Dem alyş ýollarynyň patentini dikeltmek we patentlemek ukyby, harby operasiýa şertlerinde lukmanlar üçin hökmany hünärdir.Anesteziologyň başarnyklary we häzirki zaman lukmançylyk ylmynyň usullary, töwekgelçilik faktorlary, anesteziki taktika, ABCD hereket algoritmi, kliniki ýagdaýlar we RSI simulýasiýasy operasiýa wagtynda näsagyň ömrüni halas edýär.Tejribesi we kärleri aýratyn ähmiýete eýe.

Nazary bölümden soň, wideo laringoskopiýa usullaryny ulanyp, trahahiýanyň inturbasiýasynyň amaly endiklerini öwrenmek üçin okuw geçirildi we 6 stansiýada geçirildi.Sapaklary Maksym Pylypenko (Ukraina), Oleg Turkot we Kasia Hampton (ABŞ) -dan başga-da, agyry gullugynyň (Kaliforniýa, ABŞ) başlygy Ronald Waýt we NMU-nyň anesteziologiýa we intensiw bejeriş bölüminiň kömekçileri Maksym Denisýuk alyp bardy. we Serhii Sereda.

Magistr synpyna gatnaşyjylaryň köpüsiniň pikiriçe, onuň teoretiki we amaly bölekleri gaty manyly, peýdalydy we hirurgyň we anesteziologyň işinde ýüze çykýan kynçylykly soraglara giňişleýin jogap berdi.

 


Iş wagty: 30-08-22