Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bu batareýa paketini ulanýarmy?

Önümiň içinde zarýad berilýän 18650 litiý batareýasy bar, üýtgetmegiň zerurlygy ýok.240 minut üznüksiz iş wagty.

Satyn almak üçin bir gezek ulanylýan pyçaklar barmy?

Bir gezek ulanylýan pyçaklaryň dört dürli ululygy we kanal görnüşi biz arkaly sargyt edilip bilner.

Ulanyjy gollanmasy barmy?

Önüm, önüm hakda ähli jikme-jiklikleri düşündirýän doly ulanyjy gollanmasy bilen gelýär.

Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasy?

Biz Hytaýyň Sýuzhou şäherinde ýerleşýän zawod. Biziň kärhanamyz (Jiangsu Mole Elektron Tehnologiýa Co., Ltd.) 5 ýyldan gowrak wagt bäri lukmançylyk gurallary wideo laringoskopynda ýöriteleşendir.

Nusga wagty nähili?Töleg näme?

Elektron subutnama tassyklanylandan we tölegiňizden 3-10 gün soň.

T / T öňünden.Günbatar bileleşigi / Paypal.

OEM & ODM zawodyňyzda barmy?

Hawa, diňe bize zerur resminamalary hödürleýärsiňiz, soň bolsa talaplaryňyzy MOQ 20sets hökmünde öndüreris.

Satyn alanymyzdan soň enjamlary nädip gurmaly?

Suratlandyrmak üçin professional gurnama wideosyny hödürleýäris.

Gullukdan soň nähili?

Ulag wagtynda paket döwülen bolsa, ýüz tutuň we daşaýjy bilen habarlaşyň.

Ulanyş wagtynda haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize ýüz tutuň we 24 sagadyň dowamynda jogap bereris.

Şahadatnamalar?

Wideo laringoskoplarymyz CE, FDA, NMPA, 13485, KGMP bilen tassyklanýar.