Gabat gelýän wideo Laryngoskop

Gysga düşündiriş:

“Macintosh” pyçagy bilen tanyş tehnika, göni we wideo şekillendiriş, bir enjamda iki enjamyň mümkinçiliklerine eýe bolýar, goşmaça kyn howa ýollary pyçagy goşmaça.Howa ýollarynyň intubasiýasynyň köpüsine çydap biler.Dumanly kamera ýok. Ony açanyňyzda kamera 15 sekundyň içinde duman garşy bolup biler.Intubasiýa üçin çalt jogap.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Macintosh” pyçagy bilen tanyş tehnika, göni we wideo şekillendiriş, bir enjamda iki enjamyň mümkinçiliklerine eýe bolýar, goşmaça kyn howa ýollary pyçagy goşmaça.Howa ýollarynyň intubasiýasynyň köpüsine çydap biler.Dumanly kamera ýok. Ony açanyňyzda kamera 15 sekundyň içinde duman garşy bolup biler.Intubasiýa üçin çalt jogap.
Dar pyçak profil, kiçijik agzyň açylmagy üçin intubasiýa mümkinçiligi gowulaşdy.Hususy bellik we OEM dizaýny kabul ederliklidir.

CE, ISO13485 we FDA tassyklandy.

Gural, zyýany azaltmak üçin mümkin boldugyça howa ýoly bilen intubasiýany has çalt, takyk edip biler we kyn howa ýollaryny netijeli çözüp biler.Möhüm hassalar bilen ýüzbe-ýüz bolanymyzda, howa ýollaryny dolandyrmak ulgamynyň funksiýalaryny has jikme-jik, işlemek üçin amatly edýäris.Mundan başga-da, paýlaşmak we öwretmek maksady bilen işi ýazga geçirip bilerdik.

Gyssagly inkubasiýa hassalaryna jogap bermäge we içerde we daşarda ýerleşýän daşky gurşawa uýgunlaşmaga rugsat beriň.Neonate näzik söýgi we ideg, has ygtybarly, ygtybarly we neonat üçin amatly howa ýoly dolandyryş guraly.

Gabat gelýän wideo - laringoskop- (10)
Gabat gelýän wideo - laringoskop- (7)
Gabat gelýän wideo - laringoskop- (9)
Gabat gelýän wideo - laringoskop- (11)

Okatmak üçin amatly

USB maglumat interfeýsi, zarýad bermek, wideo göçürmek
Giňeldilýän daşarky HD interfeýs ekrany

Resolutionokary ölçegli giň burç

2 megapiksel kamera
Meýdanyň burçy ≧ 70 dereje

Model doly

Neonate-den ululara çenli 6 sany pyçak modeli dürli ilat üçin niýetlenendir.

Howpsuzlyk

Duman garşy obýektiw
Mikroblara garşy tutawaçlar

Bir gezek ulanylýan pyçaklar

Sterile paket
Useeke ulanylyş dizaýny haç infeksiýasyndan gaça durýar

Gaýtadan ulanylýan pyçaklar

Çydamly 304 lukmançylyk poslamaýan polat
IPX8 suw geçirmeýän derejeli dizaýn
Çümdürmek dezinfeksiýasyny goldaň

Çalt

Lighteňil, göçme
Has çalt gurnamak we intubasiýa
Pyçaklary ýa-da Drop pyçaklary has çalt aýyrmak

Defokary kesgitleme

Doly görnüşli 3 dýuýmlyk anti-reflektor displeý, her intubasiýa üçin ýokary öndürijilikli wizuallaşdyrma mümkinçiliklerine eýedir
Has gowy görnüş: 2.0 megapiksel kameralar

Has aňsat

Zarýad berilýän li-ion batareýasy, ordingazga almak üçin bir düwme

Bahasy täsirli

Bir gezek ulanylýan pyçaklar
304 lukmançylyk poslamaýan gaýtadan ulanylýan pyçaklar 1000-den gowrak ulanylyp bilner.

Gabat gelýän wideo - laringoskop- (1)
Gabat gelýän wideo - laringoskop- (4)
Gabat gelýän wideo - laringoskop- (2)
Gabat gelýän wideo - laringoskop- (5)

  • Öňki:
  • Indiki: