Biz hakda

MOLE MEDIKALA GEL. .N

Jiangsu Mole Elektron Tehnologiýa Co.Önümlerimiz CE, FDA, Günorta Koreýa KFDA we NMPA tassyklandy we ýerli kadalaşdyryjy talaplary ýerine ýetirdi.

"Ylym we tehnologiýa ilkinji öndürijilik güýji" düşünjesine eýerip, Mole Medical-iň Şençzheneneniň Sýuzzhouou şäherinde iki sany gözleg merkezi bar, kliniki esasda innowasion çözgütleri hödürlemek üçin 50-den gowrak ajaýyp gözleg we hünärmen kliniki hünärmen, ylmy gözleg instituty we dünýädäki ýokary okuw mekdepleri bar. zerurlyklar we pikirler, mysal üçin Hytaý PLA Baş hassahanasy, Nanjing Awiasiýa we Astronawtika Uniwersiteti, Hytaý Magdan we Tehnologiýa Uniwersiteti, Sýuzhou Medisina Uniwersiteti.

Mole Medical, Sýuçhouou şäherindäki iň uly 100,000 synply asepsis barlaghanasyna, önümçilik ussahanasyna, önümçilik laboratoriýasyna eýelik edýär.Howa ýollaryny dolandyrmak boýunça hünärmen hökmünde Wideo Laryngoskopy (kanal pyçaklary, gaýtadan ulanylýan / bir gezek ulanylýan), Wideo stil, süýüm optiki laringoskop, çeýe bronhoskop (gaýtadan ulanylýan / bir gezek ulanylýan), wideo otoskop we ş.m. hödürleýäris.

Köp ýyllyk tejribe bilen, hünär ugrundaky iň meşhur markalar we kompaniýalar bize ynanýarlar.Gözleg we ösüş üçin köp maýa goýýarys we öz patentlerimiz bar.Aktiwleri goldaýan enjamlar bilen üpjün edýäris, müşderileriň ýagdaýyna we ulanylyşyna gözegçilik edýäris we müşderi hyzmatyny gowulandyrýarys.

seminar- (4)
seminar- (3)
seminar- (2)

ÜPJÜNÇILIKLERI

Web sahypamyzda önümleri saýlamaga ýa-da pikirleriňizi biziň bilen paýlaşmaga hoş geldiňiz, size nusgalar berip bileris.Giňişleýin saýlawymyza göz aýlaýarkaňyz, kömek gerek bolsa, toparymyzyň agzalary bilen telefon ýa-da e-poçta arkaly habarlaşyp bilersiňiz.Işgärlerimiz müşderilere ýol görkezmekde onlarça ýyllyk tejribä eýe we olar hemişe kömek etmäge taýýardyrlar.Yourhli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin satyn alyň!

Biz kim

20 ýyldan gowrak önümçilik tejribämiz bar.Önümçiligiň hili ýokary.Baý hünär önümçilik tejribämiz, güýçli tehniki güýjümiz we ösen önümçilik enjamlarymyz bar.

Biziň wezipämiz

“Iň ýokary hilli, amatly bahalar we satuwdan soň ep-esli hyzmat” biziň “Müşderileriň kanagatlanmagy” biziň baky maksadymyz;Önümlerimiz öýde we dünýäniň köp bazarlarynda giňden tanaldy.

Gymmatlyklarymyz

Hil ussatlygy we ýokary hilli hyzmat bermek bilen gowy abraýymyz bar.Şol bir wagtyň özünde, bazarda has köp mümkinçilik we girdeji gazanmak üçin bahany alyjylar üçin bäsdeşlik derejesinde saklaýarys.

Qualityokary hilli önümler, elýeterli bahalar, innowasiýa we aşakda.

2020-nji ýylyň ahyryna Mole Medical 5 yklymda (ABŞ, Kanada, Germaniýa, Günorta Koreýa, Birleşen Arap Emirlikleri, Günorta Afrika we ş.m.) ýurtlara we sebitlere satyldy.